top of page

Yayınlar

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
  1. Kivilcim, Y., Altintas, M., Domac, F. M., Erzincan, E., & Gülec, H. (2017). Screening for bipolar disorder among migraineurs: the impact of migraine–bipolar disorder comorbidity on disease characteristics. Neuropsychiatric disease and treatment, 13, 631.

  2. Gunduz, N., Timur, O., Erzincan, E., & Tural, U. (2018). The mean platelet volume, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio and red cell distribution width in panic disorder. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 5-12.

  3. Gündüz, N., Polat, A., Erzincan, E., Turan, H., Sade, I., & Tural, Ü. (2018). Psychiatric comorbidity and childhood trauma in fibromyalgia syndrome. Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (2587-0823), 64(2).

  4. Gündüz, N., Timur, Ö., Erzincan, E., Turgut, C., Turan, H., & Yıldız Akbey, Z. (2018). Evalution Of Mean Platelet Volume, Neutrophile Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio, And Red Cell Distribution Width In Patients With Major Depressive Disorder. Medeniyet Medical Journal, 32(4), 230-237.

  5. Eren, F., Gündüz, N., Dilbaz, N., Erzincan, E., & Turan, H. (2018). The relationship between anger control, suicide behavior, and ADHD among outpatients with cannabis use. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(2), 177-183.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
  1. İris Koç MS. (2016) Major Depresif Bozukluk Tanısı Olan Hastalarda Yaşam Boyu Panik Agorafobik Spektrum Ve Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi,Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

  2. Akdur A. (2018). Opiat Kullanım Bozukluğu Tanısı Olan Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma İle Özkıyım Riski Arasındaki İlişkide Anksiyete, Depresyon Ve Somatizasyonun Aracılığı. Tıpta Uzmanlık Tezi,Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

  3. Arpacıoğlu MS. (2018). Sigarayı Bırakmak İsteyen Tütün Bağımlılarında Bilişlerin Ve Klinik Özelliklerin Tedavi Başvurusuna Etkisinin Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi,Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

-

-

bottom of page